Salezijanska animacija športa

VZGOJNA FUNKCIJA ŠPORTA V RAZVOJNEM OBDOBJU ČLOVEKA

Šport temelji na igri, ki je osnovna dejavnost otrok. Preko igre se učijo in rastejo. V igri prevladuje spontanost, ustvarjalnost, ugodje, ki so poteze, ki zadostujejo same sebi; pri športu pa vstopajo v igro še bolj določeni cilji, ki želijo tudi tehnično podkrepiti igro, želijo, da napredujemo in končno zmagamo. Otrok naj bi šport doživljal kot igro, brezskrbno in zabavno, seveda primerno njegovi starosti. Obenem pa gre pri športu tudi za razvijanje psiho-fizičnih sposobnosti, ki človeku omogočajo, da poveča svojo nadarjenost. Šport omogoča otroku in odraščajočemu, da razvije in okrepi svoje osebnostne danosti, kar mu vedno koristi v življenju. Kdor se ukvarja s športom, ima veliko priložnost, da:

 • poveča svojo fizično odpornost, da vztraja ob bolečini, da ojača svoje telo in vzgaja svojo naravno obrambo ob krizah;
 • se nauči spoznavati svoje telo in svoje skrite sposobnosti;
 • se nauči biti z drugimi, komunicirati, deliti ideje in čustva;
 • se uči sodelovanja v ekipi in izogniti egocentričnosti;
 • se nauči upoštevati pravila in disciplino;
 • se nauči pravičnosti, lojalnosti, spoštovanja drugega (predvsem tistega iz nasprotne ekipe);
 • se uči sprejeti in živeti zelo močna čustva: stiska pred tekmo, strah, da mu ne bo spelo, zadovoljstvo, ko mu je uspelo, presenečenje zmage ali poraza, jeza in frustracija, ker ni šlo tako, kot smo načrtovali, obup in žalost, ker rezultati ne kažejo najbolje ali zaradi neprimernega obnašanja, sramota zaradi napake, ponos, ker smo presegli pričakovano … in še toliko drugih razpoloženj.
 • se nauči kontrolirati svojo impulzivnost;
 • se nauči poslušati in slediti navodilom in zaupati trenerju in vzgojitelju;
 • se uči razmišljanja in ustvarjanja rešitev za težave, ki vsekakor pridejo  prav v življenju.

Katere cilje dosegamo?

 1. ATLETSKI: zdrava športna tekmovalnost.
 2. KULTURNI: izmenjava vrednot, pogledov.
 3. INTEGRATIVNI: sklepanje novih poznanstev in prijateljstev med mladimi.
 4. VZGOJNI: priprava na življenje v soglasju s temeljnimi družbenimi normami, s spoštovanjem do razlik med ljudmi.
 5. RELIGIOZNI: pospeševanje evangeljskih vrednot in duhovnih uvidov vzgojitelja Janeza Boska.

KORAKI / spremembe: od … do / OD STANJA – V ŽELENO STANJE

 • Od športa kot uničevalca nedeljskih maš in krščanskih družin … do priložnosti za stik z mladimi in njihovo vključevanje v občestvo.
 • Od nesistematičnega zbiranja otrok, mladostnikov (predbirmancev in pobirmancev) … k rednim srečanjem, treningom in delu s skupino čez celotno leto.
 • Od igrišča, kjer mladi izključno trenirajo za tekme … k dvorišču, kjer se mladi zabavajo in preživljajo čas v veselju in prijateljstvu.
 • Od tekmovalne arene, kjer se mladi srečujejo z »nasprotnikom« … k prostoru druženja, kjer se mladi srečujejo z drugimi mladimi in z njimi postajajo prijatelji.
 • Od pretirane skrbi za telesnost … k sprejemanju telesa kot Božje mojstrovine in uravnoteženi ter spoštljivi skrbi za telo.
 • Od deformacije športa, kjer je v ospredju rezultat … k fair play  tekmovanju, kjer prihajajo v ospredje talenti posameznikov, spoštovanje sotekmovalcev, spoštovanje tekmecev in odnos do ekipe kot celote.
 • Od ločevanja telesnosti in duše v človeku … k neprecenljivemu dostojanstvu, ki je lastno vsakemu človeku.
 • Od komercializacije športa  … k veselju nad igro, ki osvetljuje vrednoto zastonjskosti.
 • Od agresivnosti, rivalstva, nasilja, zmage za vsako ceno … k naporu, tekmovalnosti, spoštovanju tekmeca in priznanju njegove vrednosti.
 • Od načina prevar, nesprejemanja odločitev sodnikov … k spoštovanju pravil igre, poštenosti, sposobnosti samonadzora.
 • Od zvezdniškega individualizma … k moštveni igri, v kateri je vsak posameznik pomemben.
 • Od pojmovanja časa kot predmeta, ki ga je potrebno zapolniti … k temu, da ga živimo kot »dar«.
 • Od akcije, kjer je v ospredju dejstvo, da (pre)živimo… k zbranosti in premisleku o tem, kaj smo doživeli.
Share