Salezijanska animacija športa

POKAL ZA FAIR PLAY

Najvišje priznanje, ki ga ekipa lahko dobi, je pokal za ‘fair play’. Pokal ni samo eden za vso Slovenijo in za vsa tekmovanja, ampak za vsako kategorijo posebej.

Merila – kriteriji za podelitev pokala ‘fair play’:

 • Športni – tekmovalni del: negativne in pozitivne točke.
 • Trener: vodi športni del tekmovanja in treninge, ki so najmanj 1x tedensko. Igralci, ki niso bili na polovici treningov v času od zadnjega turnirja, ne morejo igrati v ligi, ali pa samo dobijo manjše število točk. Vsak igralec prinese eno točko.
 • Število prekrškov: zapisnikar vodi evidenco prekrškov za ekipo, ki jih storijo posamezniki. Med te se štejejo vsi storjeni prekrški, tudi preklinjanje, namerno zavlačevanje (ker smo zadovoljni z rezultatom), izključitve, obnašanje na hodnikih in v garderobi.
 • Podpora navijačev in angažiranost rezervnih igralcev.
 • Preventivni segment: priprava ekipe na tekmo, ogrevanje, zavzetost in odnos do igre.
 • Ekipni, moštveni duh: gol, dosežen s podajo, prinaša dodatne točke.
 • Klima v skupini: dobro porazdeljene ‘timske vloge’, razumevanje med soigralci, poznavanje drugih igralcev, prizadevnost, spoštovanje, iniciativnost, medsebojno vzpodbujanje, praznovanja v ekipi, sodelovanje posameznikov, podpora drugim ekipam, odnos do drugih, prinašanje pozitivne energije na treninge in na tekmovanja …
 • Kultura: spremlja se, koliko se ekipa organizira v raznih izvenšportih dogodkih, npr. na dogodkih, organiziranih s strani organizatorja SAŠ oz. salezijancev.
 • Odprtost skupine: organiziranje prijateljskih tekem in srečanj z drugimi ekipami, predstavitev krajevnih značilnosti in kraja samega, obisk znamenitosti, medsebojno druženje.
 • Spremljevalni program: sodelovanje na obšportnem programu na posameznih krogih tekmovanja.

11 zapovedi obnašanja članov in ekip SAŠ

 1. Verjemi v svojo ekipo.
 2. Ne skruni nasprotnikovega imena.
 3. Posvečuj dan tekme.
 4. Spoštuj trenerjeve, kapetanove in sodnikove besede.
 5. Ne kradi, ne laži in ne preklinjaj.
 6. Ne simuliraj. Upoštevaj pravila fair play-a.
 7. Obdaruj nasprotnikovo ekipo (minimalni standard: čokoladne banane).
 8. Skupina mora imeti vedno spremljevalca, ki odgovarja za njihova dejanja.
 9. Ligo morajo sooblikovati vsi sodelujoči. (op. vsi trenerji naj se večkrat dobivajo in sooblikujejo ligo, da je to zadeva vseh in ne samo treh ljudi)
 10. Dosledno upoštevaj igralne kategorije.
 11. Če se igralec grdo obnaša, ga tudi trener izključi iz igre.

PRAVILA FAIR-PLAYA

Etične norme vedenja, ki jih je potrdila tudi FIFA in morajo zaznamovati športno prakso vsakega športnika. Te so:

 • da je iz vsake tekme treba narediti izbran trenutek srečanja in praznika;
 • da se je treba prilagoditi pravilom in duhu igre;
 • da je treba spoštovati nasprtotnike, kakor hočemo tudi sami občutiti spoštovanje;
 • da je treba sprejemati sodnikove odločitve, saj vemo, da ima prav tako kakor igralci pravico do napake, čeprav stori vse, da je ne bi zagrešil;
 • da se je treba izogibati hudobiji in agresiji med igro in v besedah;
 • da se ne smejo uporabljati zvijače ali prevare, da bi dosegli uspeh;
 •  da je treba tako v zmagi kakor tudi v porazu ohranjati dostojanstvo in uravnoteženo naravnanost;
 • da je treba pomagati vsakemu ranjenemu igralcu in mu biti vsestansko naklonjen;
 • da je treba biti glasnik športne lojalnosti in si s svojim vedenjem prizadevati za zgoraj predstavljena načela.
Share