Salezijanska animacija športa

RAZVOJ ŠPORTA SKOZI ZGODOVINO

Področje športa v salezijanski navzočnosti na Slovenskem ni nekaj novega, temveč ima dolgo zgodovino. Najbrž bi težko zaobjeli vse, kar se je v vseh letih dogajalo na tem področju.

Neorganizirano delo oz. prve oblike rekreativnih dejavnosti v oratoriju so bile prinešene iz italijanskega okolja že na samem začetku, ob prihodu salezijancev na Rakovnik leta 1901 (balinanje, med dvema ognjema, brcanje žoge v zid, tedenski sprehodi, daljši izleti …). Leta 1913 zasledimo prve nastope telovadcev skupaj z godbo, ki so imeli osrednji nastop ob prazniku Marije Pomočnice. V prihodnjih letih se dejavnost močno razvije tudi v druge ustanove.

Že leta 1922 so v oratoriju na Kodeljevem obstajale nogometne ekipe. Leto pozneje so se organizirale kot Športni klub Slovenija in se leta 1925 preimenovale v Športni klub Mladika.

27. oktobra 1929 v oratoriju Rakovniku z ustanovnim zborom nastane Športni klub Korotan.

Podobno zasledimo tudi v oratoriju na Radni, kjer je v letih 1927-28 zaživelo Športno društvo Sloga.

Razvijale so se različne sekcije: šahovska, lahkoatletska, namiznoteniška, nogometna in smučarska. Salezijanci so športne zvrsti uporabljali, da so se srečevali z mladimi in jih pritegnili k sodelovanju. Dobro so vedeli, da so bila zanje bolj privlačna dvorišča in igrišča kot pa cerkev in kapele.

Družbene in politične razmere po drugi svetovni vojni niso dovoljevale, da bi bila Cerkev organizirano navzoča na področju športa in razvedrila. (Kolar, B., 2001, Salezijanci – sto let na Slovenskem 1901-2001).

Vrsto let po drugi svetovni vojni je šport predstavljal le občasno dejavnost ob župnijski pastorali. Ponoven razcvet se je začel po letu 1990. Tega leta se je Metod Ogorevc s skupino mladih udeležil “1. Iger salezijanske mladine” na Malti in na podoben način še prihodnji dve leti v Barceloni (1991) in Genovi (1992). Ko smo v Ljubljani organizirali “4. Evropske igre salezijanske mladine”, se je okrepila zavest pomembnosti športa pri pastoralnem delu.

Leta 2008 smo v Ljubljani ponovno organizirali že “19. mednarodne salezijanske igre” – PGSi (Polisportive giovanili salesiane internazionale), v katere smo dejavno vključeni. Udeležilo se jih je okrog 1500 mladih iz 14 držav. Organizator M. Ogorevc je tedaj zapisal: “Odprtost in preprostost iger se mi zdi pravo okolje navdušenja za gibanje mladih. Če zmagajo ali izgubijo, niso na prvih straneh časopisov hvaljeni ali okarani, ampak je pomembno ozračje prijateljstva, izmenjave stikov, ki jih mladi tako zlahka navežejo.”

Pri mladih je šport kot lepilo. Šport mlade pritegne k sodelovanju, jih nagovori in jim zapolni prosti čas. Je aktiven način življenja, ki z vstopom vzgojitelja postane vzgojna pot za mlade in mladostnike.

Po letu 2008 se je začela “Salezijanska športna liga” (SŠL). Še danes zaobjema tekmovanje v dvoranskem nogometu – futsal (mlajši in starejši), košarki (fantje) in odbojki za dekleta. Z letom 2017 je preimenovana v ŠportKAT.

Share