Salezijanska animacija športa

VODITELJI IN VLOGE V SALEZIJANSKI ANIMACIJI ŠPORTA

1. TRENER: vzgojitelj in športni strokovnjak

Kakšno vlogo ima trener?
Zagotovo je temeljnega pomena njegova ‘figura’, on kot oseba. Pri tem se ne sme pozabiti, da je v središču športa vedno otrok, mladost-nik, športnik kot oseba. Ob vseh dejavnostih, ki jih šport obsega, mora otrok, mladostnik rasti.
Kakšne naj bi bile značilnosti dobrega trenerja/vzgojitelja? Naštejmo jih nekaj.

 • Zaveda se svoje vzgojne odgovornosti, ker ve, da ga mladi opazujejo in ga posnemajo ne samo pri tehničnih spretnostih (kjer mora biti usposobljen), ampak tudi v človeških odnosih do športa in do osebja.
 • Kljub avtoriteti, ki mu gre, se zaveda, da mora imeti pravo mero avtoritete, ki je ne more vsiljevati, ampak si jo lahko le pridobi s pravimi, iskrenimi in transparentnimi odnosi do otrok in mladih.
 • Želi uskladiti pravila in odločnost s tem, da ceni druge in jih zna vzpodbujati.
 • Zna uporabljati razum, ko se poslužuje pravil, graje in zahtev; zna vzpodbujati mlade, da začenjajo samostojno razmišljati.
 • Zna delati z naklonjenostjo; je prijazen, spoštljiv, ne reagira čustveno in maščevalno, je pozoren tako na vsakega posameznika kakor na rast skupine, zna vzpodbujati, ne da bi rušil in koga osramotil.
 • Zna delati na sodelovanju v skupini in podpira igro skupine/ekipe.
 • V športnikih (pa tudi v starših) zna spodbujati spoštljivo držo do tekmecev in se izogiba zaničevanja, obsojanja, napadov in pod-cenjevanja.
 • Naredi vse za pospeševanje kulture športa, ki prinaša vrednote spoštovanja, lojalnosti, tolerance, napora in pravice na vseh področjih.

2. ANIMATOR: voditelj športne skupine

 • ANIMACIJA: Česar koli se animator loti, zaživi, saj je animator tisti, ki da stvarem dušo. Prinaša veselje do športa in do življenja, delo opravlja z ljubeznijo, vzpostavlja zaupanje do samega športa in do vseh, ki ekipo sestavljajo.
 • KATEHEZA: Preko dejavnosti športa vzgajati otroke in mlade v zdravem duhu in telesu. Vloga animatorja je, da skuša otrokom in mladim skozi srečanja, treninge dati določene vrednote in načela, ki jim bodo pomagala na poti skozi življenje.
 • DUHOVNOST: Vloga animatorja je, da pomaga otrokom in mladim v vsakodnevnih obveznostih odkrivati Boga. Predvsem, da imajo radi svoje življenje in se ga veselijo. Preizkušnje so znamenje. Če jih znajo deliti z Nekom, življenje dobiva smisel. Pot do tega spoznanja je različna. Pomembno je, da imajo na poti nekoga, da lahko z njim prepoznavajo znamenja.
 • KULTURA: Pomemben vidik v športni ekipi je kultura odnosov, zlasti pri najmlajših (da se med sabo spoštujejo, da si znajo med seboj pomagati, da ne solirajo, da vidijo, da skupaj zmorejo veliko več …). Animator pa v skupini ne prebuja samo tega vidika, ampak gleda širše. V skupini prebuja tudi potrebo po poznavanju okolja, zgodovine, znamenitosti … Ko se skupina sreča doma ali v gosteh z drugo skupino, jim ima veliko za pokazati oz. lahko veliko spozna in odkrije od drugih.


3.
ORGANIZATOR: vodja logistike, ekonom in PR

Za dobro delovanje športne ekipe je pomembna vloga organizatorja. Obsega več področij dela. Bolj kot so vloge porazdeljene, bolj je učinkovito njegovo delo. Njegovo delo obsega:

 • najem dvorane: so športi, ko potrebujemo, vsaj v določenem obdobju leta, dvorano za treninge (pozimi, ko je slabo vreme itd.);
 • finance: veliko stvari je povezano z denarjem in nekdo mora imeti skrb nad njim (članarina, plačilo športne dvorane, plačilo izposoje vozil …);
 • prevozi: skrb za organizacijo, kako se bo peljalo na tekmovanja (ligaška tekmovanja, prijateljske tekme, obiski drugih ekip …);
 • obveščanje: potrebno se je veliko stvari dogovoriti, pa ponovno spominjati, ko gre za izredne dogodke in spremembe, pa mora nekdo vse obvestiti …


4. VRSTNIŠKI VODITELJ: kapetan

Za uspeh celotne ekipe je pomembna soodgovornost vsakega člana ekipe oz. skupine. Vsak od članov ekipe mora imeti zadolžitev tudi za sotekmovalce. Vloge so porazdeljene:

 • kapetan,
 • nekdo, ki skrbi za pijačo,
 • nekdo, ki skrbi za navzočnost na treningih in tekmovanjih,
 • nekdo, ki skrbi za darilca za tekmece na tekmovanjih,
 • nekdo, ki …

Bolj ko so vloge razdeljene, bolj bo ekipa ‘dihala’ skupaj, si pomagala, živela enega duha, bolj bo enotna in močna tudi pri tekmovanju.


5. STARŠI: prvi vzgojitelji

Pomembno vlogo pri vzgojnem procesu športnikov oz. ekipe nosijo starši. Zato je pomembno, da pri prvem srečanju s starši, ko vpišejo svojega otroka v športno skupino:

 • pridobimo od njih soglasje z vsemi podatki tako otroka, mladostni-ka, kot podatke staršev,
 • jim razložimo sistem/potek dela in tedensko obveznost otroka, mladostnika k zavzetemu prihajanju in sodelovanju,
 • jim razložimo, kako pomembno bi bilo, da starši pridejo tudi na tekmovanja, kjer otroka, mladostnika podpirajo in vzpodbujajo,
 • jih spodbudimo, da nas vedno, ko nastane kakšna težava ali nezadovoljstvo otroka, mladostnika, obvestijo oz. se z nami o tem po-govorijo; enako bomo naredili mi, ko opazimo potrebo po pogo-voru.
Share