Novice

Programe in aktivnosti v Salezijanski animaciji športa – ŠportKAT izvaja delavec, ki je bil izbran s strani delodajalca. Le ta je za opravljanje tovrstne operacije prejel sredstva na javnem razpisu »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1«, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega socialnega sklada.

Mladinski delavec je na programu ŠportKAT skrbel za promocijo o pomembnosti zdravega načina življenja, iskal sponzorje, organiziral tekmovanja in skrbel za izobraževanje voditeljev športnih skupin. Zaposleni opravlja vsa navedena dela še mesec po koncu financiranja operacije.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih socialnih skladov

eu-skladi.si

Program ŠportKAT je sofinanciran tudi s strani Mestne občine Ljubljana.

Share